Després d’alguns mesos de treball, la nostra empresa ha llançat el BETWEEN People Pla 2017-2018, una sèrie de mesures que tenen com a objectiu seguir apostant per les persones com a major valor de l’empresa i guiar les prioritats del capital humà en els propers anys.

El BETWEEN People Pla 2017-2018 s’ha creat d’acord amb el pla estratègic de l’empresa i pretén donar resposta, en gran part, als resultats de l’enquesta de clima anual. Impulsat pel departament de Recursos Humans, en la seva elaboració han participat un total de 20 Betweeners de diferents departaments.

De les diverses reunions realitzades per donar forma al pla han sorgit diversos projectes que vertebren el mateix. Així, entre les accions a realitzar més destacades han cobrat especial importància el millorar la política comunicativa, millorar la detecció i desenvolupament de talent i lideratge; les polítiques per cuidar i atendre les necessitats dels consultors/as externs i el desenvolupament de polítiques d’igualtat i inserció de persones amb discapacitat, a més d’altres assumptes de caràcter intern.

Els projectes s’han posat ja en marxa i es preveu que es perllonguin fins a finals del 2018. Per dur a terme totes les accions previstes, es comptarà amb l’ajuda externa de Silvia Vílchez, especialista en Gestió de Persones i Responsabilitat Social, que serà l’encarregada d’acompanyar el desplegament de cadascun dels projectes i treballar braç a braç amb el líder dels mateixos.

Els projectes per dur a terme el BETWEEN People Pla 2017-2018 es treballaran en equips multidisciplinaris. Al voltant de 35 persones s’han involucrat per formar part activa en aquesta tasca.

El BETWEEN People Pla 2017-2018 s’emmarca dins de la iniciativa a Great Place to Work, que el departament de Recursos Humans va llançar en l’últim trimestre de 2016 per millorar l’empresa any rere any gràcies al feedback dels Betweeners i que ja ha implantat mesurades com el pla de retribució flexible, la nova política de baixes per malaltia o les enquestes de clima anual.