En aquest final d’any en BETWEEN Technology hem engegat la revisió del Pla d’Igualtat de la companyia. Una acció que s’emmarca en la voluntat present i futura d’apostar per la gestió de la diversitat en l’empresa: diversitat de nacionalitats, generacions, i per descomptat, un entorn on, independentment del gènere, existeixi el mateix benestar i oportunitats de creixement personal i professional.

Precisament la igualtat de gènere és un punt que pren rellevància en un dels sectors en els quals opera BETWEEEN, el tecnològic. I és que les dones representen un 52% de la població del territori, però actualment tan sol el 18% dels llocs de treball del sector tecnològic a Espanya estan ocupats per dones. Eli Abad explica que en ADICIONA, empresa tecnològica que va fundar en 2003, ja estaven molt sensibilitzats amb la diferència de gènere en el sector. Així, d’entre les diferents accions del Pla d’Igualtat s’incidia, sobretot, en la metodologia a l’hora de fer les entrevistes de selecció, evitant, per exemple, les autoavaluacions atès que, per motius culturals i educacionals les dones tendeixen a avaluar-se de manera més baixa.

Eli Abad, actual membre del Consell d’Administració de BETWEEN, explica que “dur a terme una revisió periòdica en termes d’igualtat és molt sa i convenient per a les empreses. És com passar una revisió mèdica, no és suficient fer-se una en tota la vida”.

Seguint aquesta línia, Abad comenta que quan s’implanta per primera vegada un Pla d’Igualtat hi ha una part de diagnòstic que resulta reveladora. “Per això, revisar el pla ens permet fer un nou diagnòstic, la qual cosa ens dóna l’oportunitat de seguir millorant”, manifesta Abad.

En aquesta revisió del Pla d’Igualtat, BETWEEN està analitzant tots els àmbits de la gestió de persones; des de la selecció i la contractació, la formació, la retribució, la conciliació, el desenvolupament i la promoció, la Prevenció de Riscos Laborals i la salut. Tal com comenta Paula Mattio Llastra (experta en Igualtat, conciliació, comunicació i directora de Aleph Comunicació) qui està duent a terme l’estudi, “hi ha una part quantitativa on s’analitzen les diferents dades de la companyia, i una altra part qualitativa basada en la realització d’una enquesta on-line i unes sessions grupals. Una vegada s’aconsegueixi la foto de la situació actual, el grup de treball dissenyarà el pla d’acció d’aquells aspectes en els quals s’ha de posar el focus d’atenció”. Per a Eli Abad és “de vital importància estar dotats d’un Pla d’Igualtat que ens permeti assegurar la igualtat d’oportunitats (reals) para tothom perquè, en cas contrari, estaríem renunciant a una part de talent molt valuosa”.