BETWEEN ha estat present en la fira d’ocupació INDUFORUM celebrada el 28 i 29 de Març a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Madrid. L’objectiu de l’esdeveniment era, una vegada més, conèixer joves talents i establir nous vincles entre la realitat acadèmica i professional.

Un gran nombre d’universitaris van passar pel stand de BETWEEN al llarg de la jornada. Enginyers industrials (elèctrics i mecànics), químics i civils van ser els perfils que més es van deixar veure al nostre espai Betweener.

Una part important d’assistents va reconèixer a l’empresa per haver-la vist prèviament en diferents portals d’ocupació, factor que indica que els universitaris comencen a informar-se sobre la realitat laboral del seu sector de forma primerenca.

A pesar que molts assistents demanaven informació per incorporar-se en programes de pràctiques –que en BETWEEN no oferim- vam tenir l’oportunitat d’establir un primer contacte amb les noves generacions d’enginyers de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Madrid.

En el stand, que va estar molt concorregut fins a última de la tarda, es van repartir diversos articles de marxandatge a tots els joves enginyers que passaven a conèixer-nos perquè portin el record de BETWEEN allí on vagi.

El Induforum, en el qual també estaven presents empreses com Accenture,Amazon, ICEX, Ferrrovial, CLH, Dynatic, Vodafone, HP, EY, Segula o Thales, entre unes altres, és una de les moltes accions de captació de talent que fem anualment i que pretenem seguir augmentant any rere any.