Aquest any ha sigut un any de canvis, tant pel món en general, com pel teixit empresarial. Per a BETWEEN no ha sigut una excepció i un dels seus principals canvis ha sigut internament, dins la seva organització.

Per fomentar les bones pràctiques i respectar el codi de bon govern de les societats s’ha decidit modificar els antics comitès i adaptar-los a dos nous. Aquests comitès són:

  • Comitè de Finances, Auditoria i Compliance
  • Comitè de Nomenaments, Retribucions i RSC

Això, a la mateixa vegada, ha transformat els nostres antics comitès de RSC i Igualtat i de Riscos i Compliances, en Comissions Permanents que reportaran i donaran suport al Comitè al qual pertanyen respectivament.

La idea és que determinats consellers posin focus en aquests temes per estudiar-los profundament per a, després, presentar les seves recomanacions a la resta del Consell“, explica Eli Abad, Sòcia Fundadora de BETWEEN.

Per detallar una mica més els objectius dels nous comitès, començarem parlant de la nova Comissió Permanent de Riscos i Compliance, de la qual Elisa de Julian, Talent Acquisition Lead de BETWEEN, és la portaveu.

La nova comissió reporta directament al Comitè de Finances, Auditoria i Compliance. La seva finalitat és assessorar en aquesta matèria i mitigar els possibles riscos en l’àmbit estratègic, legal, financer i operatiu als que s’enfronta BETWEEN, ja sigui mitjançant accions de l’entorn en el qual es mou (accions externes) o per accions dels propis betweeners (accions internes).

Dins dels nostres objectius es troba el d’assessorar el Comitè de Finances, Auditoria i Compliance, per a la presa de decisions estratègiques i encertades a llarg termini, tenint més i millors criteris de valoració. Realitzant recomanacions, diagnòstics i propostes de canvi“, finalitza Elisa de Julian.