Between Technology col·labora enguany amb la Smart Moto Challenge Barcelona, una competició universitària a nivell internacional que consisteix a dissenyar i desenvolupar un prototip d’una moto elèctrica de competició que posteriorment anirà a la Smart Moto Challenge del mes de juliol.

L’equip amb el qual Between Technology col·labora és l’e-Ride ETSEIB, un grup format íntegrament per estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), tant d’Enginyeria Industrial com de Telecomunicacions.

La col·laboració que l’empresa durà a terme amb l’equip és de tipus tècnic. Es duran a terme diverses tutories en les que, majoritàriament, es farà un seguiment de la construcció del xassís de la moto.

L’objectiu d’Between Technology és ajudar l’equip i-Ride ETSEIB a optimitzar el disseny de la moto, reduint al màxim el seu pes però mantenint les seves prestacions. L’experiència, a més de ser útil per a la competició, és un bon aprenentatge per als estudiants que formen l’equip.