Seguim amb els canvis en els Comitès interns, a la nostra última notícia, us vam compartir informació sobre la nova Comissió Permanent de Riscos i Compliances, i us vam explicar algun dels seus objectius.

En aquesta ocasió parlarem sobre la creació de la Comissió Permanent d’RSC i Igualtat que donarà suport al Comitè de Nomenament, Retribucions i RSC.

La missió de la nostra comissió és fer de BETWEEN un lloc millor i socialment responsable. Mirem que es compleixin compromisos com l’LGD, que estiguem sent eficients en temes de medi ambient, que existeixi prioritat d’igualtat, entre altres temes més“, comenta Sara Alberti portaveu de la comissió.

Dins de les feines que s’han portat a terme amb l’ajuda de la comissió i d’altres departaments interns podem destacar:

*El Pla d’Igualtat: creat per donar suport a la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, i a eliminar la discriminació per raons de gènere.

*La Guia de Comunicació Inclusiva: per donar suport a una comunicació lliure d’estereotips i prejudicis, sent respectuós amb tots els col·lectius.

*Desenvolupament de productes eco-friendly: com a part del regal de final d’any es van desenvolupar ampolles d’aigua reutilitzables i de materials sostenibles.

És una feina continua, però alhora molt gratificant. Per exemple, volem compartir amb vosaltres que aquest any tanquem el mes d’agost amb un 25,4% de dones a la plantilla, a diferència de l’any passat que en teníem un 22%. És un creixement que ens omple d’orgull, ja que estem notant que la nostra feina per aconseguir aquesta igualtat està donant fruits“, finalitza la Sara.