Blockchain és una de les paraules que s’ha posat de moda en aquests últims mesos. La major part de les vegades associada a Bitcoin, i no sempre en bons termes. No són pocs els articles que han intentat descobrir al lector què és, en què consisteix o com funciona el blockchain. Doncs bé, en aquest article t’expliquem els conceptes bàsics del blockchain: funcionament i utilitats.

 

Què és el blockchain?

 

Blockchain és una “base de dades o registre de dades” enorme, distribuït, immutable i auditable. Una base de dades en la qual van quedant registrades tot tipus de transaccions. Això no ens diu molt, però, en realitat, aquest és una de les virtuts o qualitats que sol·licitem als nostres bancs, companyies d’assegurances, administracions o notaris. És com el registre que queda dels moviments de la teva targeta de crèdit o antigament la cartilla. Imagina com seria la teva vida si no poguessis accedir al registre de les teves despeses amb la targeta i comprovar els moviments que s’han produït.

Pensa-ho bé. Un compte bancari no és res més que un llibre de comptabilitat que no ens permet gastar dues vegades els mateixos diners, una vegada ho has transferit, per exemple, al teu llogater per pagar el lloguer. Bé, per aquesta acció, la de transferir els diners, el banc ens cobra una certa quantitat per donar fe d’aquesta transferència de capital. És a dir, és el testimoni de que d’aquesta quantitat de diners s’ha mogut d’un compte a una altra. Què pensaries si et diguessin que existeix un sistema en el qual aquest tercer en discòrdia desapareix? O, millor dit, existeix un tercer gairebé intangible que redueix els errors i abarateix els costos de les transaccions per a les empreses i per a particulars.  Això és el blockchain. Està dissenyat perquè no faci falta una organització de rang superior que doni fe d’aquesta transferència de valor.

 

Com funciona?

 

El blockchain és una nova tecnologia, i com tot el que és nou, té el seu propi argot. En aquest punt introduirem el concepte “miner”. Què és el miner aplicat en tecnologia?

Els miners són ordinadors que tenen una còpia de la base de dades i duen a terme un registre de les transaccions sense un interès en elles més enllà d’un fee per operació. El que cal tenir en compte és que aquests miners no saben què ni per qui estan fent la transacció. A més, treballen tots els dies de la setmana, 24 hores.

Un altre concepte bàsic que entra en joc és el “consens”, la regla per la qual, tots els miners han d’estar d’acord en totes i cadascuna de les operacions que es registren. Si un miner “hackejat” volgués modificar una de les transaccions es trobaria amb el conjunt de miners en contra, invalidant aquesta operació.

El conjunt de transaccions s’agrupa en blocs (blocks). Per validar una transacció els miners utilitzen tecnologia de xifrat. Aquests han de trobar una clau informàtica anomenada hash que és un conjunt de caràcters que sintetitzen la informació. Cal tenir en compte que no existeixen dos hashes iguals i que aquests no es poden modificar. Cada bloc té un hash únic i que s’uneix amb el hash del bloc anterior, formant una cadena, d’aquí el nom de “blockchain” o “cadena de blocs”.

 

Per a què serveix?

 

La tecnologia blockchain està pensada per donar fe de moviments i dades sense la intervenció humana, reduint així els errors i els costos d’organitzacions que no aporten més valor que el de ser un intermediari necessari.

Aquest canvi de paradigma serà una revolució. En el futur no necessitarem anar al notari per adquirir una propietat, de la mateixa manera que no farà falta una escriptura per demostrar que posseeixes un immoble, parcel·la o un ben en general, ni tampoc serà necessari un cadastre per registrar-la.

Lligat a Blockchain s’ha assignat el concepte de “Internet del Valor”. Fins ara hem viscut a el “Internet de la Informació”. L’Internet del Valor consistirà en plataformes públiques, sense amb prou feines intervenció humana, que permetran relacions entre actors que, a priori, no confien entre ells. Per això fins ara era necessària l’acció d’un tercer que donés fe i registrarés aquesta operació.

 

 

Un exemple per il·lustrar el blockchain

 

No hi ha gens millor que un exemple per il·lustrar de manera pràctica com funciona el blockchain.

Oi que ningí faria servir Airbnb per llogar un parell de dies una habitació a un amic?

El valor de Airbnb està en què tots dos actors (desconeguts entre si) li concedeixen un rol de garant perquè la transacció es dugui a terme amb èxit. D’una banda, el propietari del pis, cedir la seva propietat els dies estipulats pel preu pactat; i el nou inquilí gaudir de les comoditats per les quals ha pagat durant el temps estipulat.

Blockchain permet crear un conjunt de regles per les quals la transacció es realitza sense que els diners hagin de passar per unes terceres mans (en l’exemple Airbnb) perquè tots dos participants estiguin tranquils i no desconfiïn.

Filant encara més prim, es podria associar a la tecnologia blockchain la contrasenya per obrir un pany electrònic amb el mòbil, i que els diners s’alliberessin quan es fes servir per primera vegada el codi d’aquest pany.

Article de Manel Campabadal, IT Solutions Director de BETWEEN.