Durant el BETWEEN Open Day, es va dur a terme una sessió de taules de debat entre els assistents, sobre temes com: la implicació de talent en la internacionalització de les PIME’s, o l’acompanyament industrial en els processos d’I+D. D’aquests col·loquis, vam poder extreure algunes conclusions claus que poden ser aplicades en diferents departaments i empreses del sector.

 

Acompanyament en els processos d’I+D I digitalització

  • La importància de la seguretat en la gestió de dades, ha d’anar en paral·lel amb la digitalització global del món industrial (interpretació i emmagatzematge de dades). La seguretat ha de sobrepassar el primer pas de digitalització de la industria 4.0 i permeabilitzar els nivells del procés.
  • Pels fabricants és difícil veure la forma de monetitzar el big data davant un client. S’ha d’invertir molt, però és complicat traslladar-lo al client, que “si no ho veu, no ho compra”. El repte és fer visible, de cara al client, l’aportació de valor d’aquestes eines.

“L’àmbit industrial cada vegada pesarà menys en la venta de màquina o de servei, i augmentarà el valor estratègic afegit gracies al data anàlisis” – Joan Ramoneda, BU Director

 

Avantatges del Outsourcing i de la subcontractació de serveis d’enginyeria

  • L’outsourcing facilita els processos per incorporar el perfil adequat per cada projecte. En aquest cas, la proactivitat de BETWEEN a l’hora d’escollir els candidats és un punt molt positiu per a les empreses.
  • L’outsourcing, amb la incorporació dels candidats, és una bona manera per alliberar el talent propi de l’empresa, perquè es dediqui a tasques més especifiques relacionades amb la creació i la resolució de problemes.

 “Qui millor coneix l’entorn, el producte, les màquines i els serveis són les pròpies empreses. Els millors solucionadors de problemes pel dia a dia, són els propis enginyers i equips de l’empresa. Per la resta de tasques de suport, l’outsourcing és la millor opció” – Xavi Téllez

 

Captació i retenció de talent a la internacionalització

  • La captació de talent jove, directament sortit de les universitats/formación professional hauria de tenir un mentoring dels perfils amb més experiencia dins l’equip.
  • En quant a la mobilitat dels directius/ves és important que la propia empresa es faci responsable de l’adaptació dels candidats a la nova seu.

“És molt important la bona difusión dels valots d’una empresa, que no només sín la misió, la visió i els objectius, sinó que són els que es demostren en els comportaments del dia a dia i, sobretot, que tenen que sortir dels propis empresaris i managers dels equips. – Martí Lloveras, Conseller Delegat de l’empresa ARGOS.