Entre el 65% i 70% de Betweeners se sent bastant o molt satisfet amb el seu desenvolupament professional en l’empresa, segons l’Enquesta de Clima Anual Between Satisfaction. Est és un de les diverses dades aportades per aquesta nova eina de mesurament de satisfacció que es va llançar per primera vegada a la fi de l’any passat i que també indica que el 74% d’empleats mostra un nivell bastant o molt alt de satisfacció general amb l’empresa.

L’enquesta, que es va realitzar el passat mes de novembre, aporta altres dades clau sobre l’ambient laboral en BETWEEN. El 64% dels participants assegura sentir-se bastant o molt satisfet amb la remuneració que reben i el 75% dels enquestats afirma, a més, que se sent bastant o molt satisfet amb la tecnologia, projectes i equips informàtics amb els quals treballa.

La Between Satisfaction 2016 també ha aportat dades significatives sobre els processos de comunicació interna i el nivell de qualitat del feedback. En aquest apartat s’han valorat aspectes com la informació rebuda quan hi ha dubtes, l’atenció obtinguda o la rapidesa en les respostes emeses. Entre el 60% i el 92% dels enquestats es mostren bastant o molt satisfet en aquest aspecte.

La motivació és un altre dels aspectes clau. Entre el 80% i el 90% d’empleats se senten bastant o molt satisfets amb la vinculació i integració en el treball. Possiblement per això el 62% d’ells assegura sentir-se ja un Betweener i el 79% recomanaria als seus reunits l’empresa per treballar.

La Between Satisfaction 2016 es va manar de forma online a 338 treballadors i va obtenir un 51,5% de respostes, la qual cosa ha servit per tenir per primera vegada una visió general del nivell de satisfacció i inquietuds dels treballadors de BETWEEN Technology. La iniciativa ha estat valorat positivament per més del 70% d’enquestats.

El departament de Recursos Humans, impulsor de l’enquesta, ha usat totes les dades obtingudes per passar a l’acció, i fruit d’això ha creat el BETWEEN People Pla 2017-2018, que té com a objectiu optimitzar les prioritats dels empleats.

L’enquesta anual ha estat una de les primeres mesures dins de la iniciativa Great Plau to Work, llançada en l’últim trimestre de 2016. La següent edició de la Between Satisfaction tindrà lloc a l’octubre del 2017 i pretendrà valorar, una vegada més, l’ambient general i la satisfacció assolida per les mesures preses fins avui.