La majoria d’empreses ja són conscients de la importància d’adaptar-se a la Indústria 4.0, però moltes no han aconseguit dissenyar la millor ruta per a fer-ho. No han aconseguit desxifrar el procés a seguir o no han trobat al partner tecnològic ideal.

Hem passat els anys de “evangelització”

L’etapa on s’explicava i conscienciava a la indústria que l’entrada de noves tecnologies no era només una nova moda ha passat. Ara sabem que era una nova era que arribava per a quedar-se.

Ens trobem amb diferents motius pels quals a moltes empreses els hi està costant superar la transformació digital:

*Entorn V.U.C.A (Volatilitat, Incertesa, Complexitat y Ambigüitat):

Estam en un entorn complex, propi d’un canvi disruptiu como ho és una revol·lució industrial. És volàtil pels canvis freqüents que s’estan produint i genera incertesa, ja que és gairebé impossible predir el que succeirà durant la transformació.

*Punt de partida:

No hi ha dos sectors industrials que es trobin al mateix nivell de maduresa en quant a la utilització de tecnologies, cadascuna va al seu propi pas implementant-les gradualment. Això es presenta com una possible dificultat a l’hora de no comptar amb una evolució en “bloc”.

*Naturalesa del projecte i compromís:

Malgrat ser un projecte tecnològic, algunes empreses cometen l’error de pensar que ha de ser només portat pel departament de IT, quan realment hauria de ser per tota l’empresa. La propietat i responsabilitat del projecte ha de recaure en tota l’empresa. Sinó és així, el procés de transformació pot no arribar a realitzar-se completament.

*El client:

És “qui ens guia i inspira” cap a la transformació tecnològica a les empreses, i qui les “empenya” cap a la digitalització. Per a les empreses del s.XX analògiques, pot ser una amenaça ja que el client actual s’ha digitalitzat i el client futur encarnarà la 2ª generació nativa digital. Aquesta ha evolucionat i és més exigent, s’ha empoderat, demanant la mateixa evolució a totes les empreses que ofereixen serveis i els ofereixen productes.

*Compromís i mesura de resultats:

La decisió d’apostar per la modernització de l’empresa, sent liderat per un departament o grup de treball específic, és un compromís de tota l’organització, amb involucració total a llarg termini i de tots els departaments, perquè tots es veuran afectats.

S’ha de definir un pla estratègic a llarg termini, que doni peu a plans tàctics a mitjà termini i finalment a projectes molt específics a curt termini on es podran mesurar els resultats i beneficis aconseguits .

*Lideratge i Project Management:

El concepte d’Indústria 4.0 engloba totes aquelles noves tecnologies destinades a incrementar productivitat i eficiència a les fàbriques, per tant, de manera general, la responsabilitat de definir i gestionar aquests projectes específics ha de ser d’aquells departaments de l’empresa, relacionats amb la producció, logística, manteniment, millora contínua, industrialització i qualitat, entre altres.

*Tecnologies 4.0:

Moltes empreses cometen l’error de creure que qualsevol tecnologia funcionarà per a la seva empresa mentres sigui una “tecnologia puntera”. Hem de ser més uchas empresas cometen el error de creer que cualquier tecnología funcionará para su empresa, mientras sea una “tecnología puntera”. Hem de ser més cauts, crítics i analítics per a poder tenir molt clar si aquestes tecnologies ens seran veritablement útils.

*Talent i persones:

Les persones i model organitzatiu són el més important a tindre en compre per aconseguir una transformació digital total a l’organització. Per exemple, serà molt important saber com combinar diferents generacions a l’entorn laboral, que treballin perfectament en sincronia, aportant coneixement tecnològic i experiència industrial per igual.