Situació inicial

Aniol Sant fitxa per BETWEEN al maig de 2014 com a tècnic de selecció per a perfils d’enginyeria, en un moment en què l’empresa estava experimentant un ritme de creixement molt elevat, doblegant la xifra de treballadors en tan sols un any. Aniol forma part d’un equip compost per tres persones: dos tècnics de selecció més la responsable de l’àrea.

Aniol passa un any exercint tasques de selecció fins que la responsable de l’àrea agafa la baixa per maternitat, moment en el qual comença a responsabilitzar-se d’altres àrees dins del món dels Recursos Humans, com la formació, la benvinguda a nous treballadors, esdeveniments interns i externs, o la gestió de l’equip de selecció repartint els processos de selecció que arribaven. Aniol exerceix aquestes funcions durant nou mesos, en els quals comença a crear un equip de selecció que va augmentant a mesura que s’incrementa el volum de negoci.

A l’octubre de 2015 comença com a responsable de selecció d’Enginyeria amb un equip de 4 persones. Al mes següent es responsabilitza, a més, de la part de selecció de IT, amb el que l’equip que gestiona augmenta en tres persones més (7 en total). Així, Aniol es converteix en el responsable de selecció de les dues àrees de Barcelona i, al desembre de 2017 assumeix també aquest rol per a la seu de Bilbao (en aquest moment arrenca l’oficina de BETWEEN en el nord de l’Espanya). En tres mesos passa a tenir un equip conformat per vuit persones focalitzades en selecció i deixa de costat altres funcions que havia assumit durant la cobertura de la baixa de maternitat.

Metodologia

Des de desembre de 2015 fins a novembre de 2017 exerceix com a responsable de selecció de Barcelona i Bilbao. En aquest moment en BETWEEN es detecta la necessitat d’unificar criteris de funcionament i les metodologies de treball entre les diferents oficines del territori, dins de l’àrea de selecció. Per a això, es decideix crear la posició de Talent AcquisitionManager al desembre de 2017 perquè, des d’una visió més estratègica, es vetlli per la gestió en la selecció de talent tecnològic. Anioldecideix postular-se, ja que són tasques que ja ha dut a terme i vol canviar determinades polítiques de selecció aconseguint una major col·laboració entre departaments. Presenta una proposta dels objectius i millores que duria a terme com Talent Acquisition Manager.

Resultat

Després de l’avaluació de les candidatures, se li comunica que és la persona triada per liderar aquest projecte. “Pel meu suposa un autèntic repte. Millorar una metodologia de treball existent que funciona, com mostren els nombres, però que té marge de millora en àrees de versatilitat, cooperació, eficiència, processos… i aquí és on comença el meu desafiament professional”, comenta Aniol. Sobre la política de promoció interna, Aniol assegura que “és una bona política, no solament per mi, he vist altres casos dins de la meva àrea, de perfils que porten un temps a la casa i que han anat assumint noves responsabilitats”.