Les empreses CEMDAL i Solid Engineering han arribat a un acord de col·laboració per a l’ajuda en el procés de conformitat de la Directiva de compatibilitat electromagnètica dels seus productes.

Aquest procés es requereix perquè qualsevol equip electrònic, màquina o instal·lació que es vengui a la Unió Europea ha de fer d’acord, com a mínim, a dues directives europees; a més, de la pròpia aplicable al seu tipus específic, si n’hi ha. En cas de tractar-se d’una màquina, també ha de complir amb la Directiva de seguretat de màquines.

Les dues directives europees referides, i que s’han de complir, són la Directiva de compatibilitat electromagnètica (CEM) i la Directiva de baixa tensió (LVD).

La vigent Directiva de compatibilitat electromagnètica 2004/108 / CE és d’obligat compliment per a tots els productes inclosos en el seu àmbit d’aplicació (equips, sistemes, instal·lacions o màquines que portin qualsevol tipus d’electrònica en el seu interior) des del 20 juliol 2009, fins que sigui vigent la nova Directiva 2014/30 / UE el proper abril de 2016. La nova Directiva de compatibilitat electromagnètica,2014/30 / UE, s’ha publicat el 29 de Març de 2014 i entrarà en vigor el dia 20 d’abril de 2016.

CEMDAL i Solid Engineering han unit forces per adaptar-se el més aviat possible als canvis que suposarà la nova normativa que entrarà en vigor tot just d’aquí a un any.

Francesc Daura Lluna, director de CEMDAL i Enginyer Industrial, expert en compatibilitat electromagnètica, ha elaborat un complet article (en castellà) que explica amb tot detall la nova Directiva 2014/30 / UE.