El portal d’ocupació especialitzada en el sector tecnològic ticjob presenta els seus indicadors d’ocupació TIC del País Basc. L’estudi s’ha realitzat sobre la base de més de 2.500 ofertes representatives del sector al País Basc entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2017. BETWEEN Technology se situa com una de les tres empreses que més ofertes del sector TIC publica en aquesta comunitat autònoma.

 

* Dades extretes de l’estudi ticjob.es entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2017

 

Al País Basc, Bilbao, ciutat en la qual BETWEEN compta amb oficina, lidera el rànquing segons el nombre d’ofertes d’ocupació TIC amb un 46%. El restant, amb una menor demanda professional dins de les TIC seria per a Vitòria (30%) i Guipúscoa (24%).

Els llocs més demandats coincideixen amb la demanda a nivell nacional sent els Programadors i Analistes Programadors amb un 47% i 41% respectivament, els més buscats per les empreses. El tercer lloc ho ocupen els Consultors amb un 7% i els Arquitectes Software amb un 5%. Pel que fa les tecnologies més sol·licitades per les empreses són Java, Javascript i Linux.

En  referència al tipus de contracte, el més ofert en el sector TIC és l’indefinit.

El nostre departament d’Atracció de Talent de BETWEEN Technology a Bilbao, ha estat entrevistat per ticjob per explicar el punt de vista com a empresa reclutadora de referència del sector en aquesta comunitat.

 

A l’hora d’incorporar personal a les seves plantilles, quins perfils són més complicats de trobar? I quins tenen una major demanda?

Els perfils que suposen un major repte són els perfils IT amb tecnologia molt capdavantera, com pot ser: Hadoop, core… Tanmateix els perfils que compten amb major demanda són aquells relacionats amb l’Enginyeria informàtica, telecomunicacions, i també, perfils electrònics.

 

Quines qualitats ha de tenir el candidat per ser considerat per a un lloc?

És vital que compti amb experiència en el sector que especifica la vacant, a més de les competències requerides per al lloc en qüestió, i, sobretot, comptar amb una bona actitud professional.

 

Quina experiència reclamen als seus candidats?

En BETWEEN Technology comptem amb projectes de molts tipus, per això pots trobar el projecte que estàs buscant, però al mateix temps ens ajustem a les necessitats dels nostres clients. El fet de comptar amb projectes diversos fa que l’experiència que es demana al candidat s’ajusti precisament a la que reclama la vacant.

Potser en un moment de la teva carrera professional cerques un projecte per un període de temps més curt, i més endavant busques alguna cosa a més llarg termini. L’important és que pots comptar amb BETWEEN per trobar l’oportunitat professional que necessites. En BETWEEN és imprescindible l’encaix de l’oferta professional amb el que demanda el mercat.

 

Quin nivell d’estudis demanen entre els seus requisits als sol·licitants?

Depèn del projecte en qüestió, però sobretot Enginyeria tècnica. Igualment, incorporem perfils amb estudis de formació professional.

 

Quin tipus de contracte oferiu amb major regularitat?

En BETWEEN Technology comptem amb projectes molt diversos i fem seguiment dels nostres professionals, així que, encara que la primera relació pugui estar basada en un contracte de durada determinada l’objectiu és establir una relació contractual indefinida sempre que el feedback sigui positiu.

 

Quins són les tecnologies que més reclamen als seus treballadors? I les que més els costa trobar?

Hi ha una correlació entre les tecnologies que més es reclamen i que més costen cobrir, són les tecnologies IT: Labview, core, hadoop… El que observem és que es demanden perfils amb una seniority alta i que a més tinguin un ampli domini d’aquestes tecnologies. Si bé és cert que comptar amb un perfil d’aquestes característiques aporta molt valor a l’empresa per les seves capacitats i coneixements que pot transmetre a la resta de l’equip.

 

Quin mètode segueixen per a la selecció dels seus futurs empleats?

En BETWEEN Technology basem l’estratègia i les relacions interpersonals en uns valors molt identificats: orientació a les persones, respecte, honestedat i transparència i proactivitat. Això es trasllada al nostre procés de selecció en el qual valorem les competències del candidat per al lloc seguint els requisits especificats en la vacant (test de personalitat o test tècnics si fossin requerits per al lloc) o el seu talent en el sentit de determinar una prospecció de carrera dins de la companyia.

És imprescindible per a nosaltres oferir al/la candidat/a tota la informació sobre el projecte, però també, li mantenim informat/da en tot moment sobre l’estat de la seva candidatura. Per a nosaltres és el principi d’una gran amistat. Si no és ara serà en un altre projecte, sempre recordem un bon perfil. És important esmentar que ens adaptem a la disponibilitat del/la candidat/a. Duem a terme tant entrevistes presencials com per Skype.

 

Resulta difícil reclutar perfils TIC al País Basc? Si és així, amb quins problemes us trobeu?

L’aspecte que resulta més difícil és trobar perfils que tinguin alta experiència amb tecnologies recents, és a dir, aquelles que porten poc temps al mercat. Per això en BETWEEN Technology apostem per definir un pla de carrera a llarg termini perquè el/la candidat/a sigui conscient del creixement professional que pot experimentar. I és que en BETWEEN sabem que les persones són el més important.

 

Amb quanta assiduïtat contracten perfilis TIC en la seva empresa per a aquesta comunitat autònoma?

En BETWEEN Technology, com a consultora tecnològica, treballem diàriament en l’atracció, captació i retenció del millor talent tecnològic, així mensualment tractem d’incorporar nou talent a l’equip (un mínim d’1-2 companys).

 

Existeix el mateix rang salarial per a País Basc com per a altres províncies?

Cada comunitat autònoma té la seva casuistica i les seves característiques, al País Basc el rang salarial pot aproximar-se a altres comunitats, però no és el mateix. I és que el mercat varia en funció de la demanda, per això el ventall salarial varia d’igual manera.