Joan Ramoneda, Business Unit Director de BETWEEN a Barcelona respon en aquesta entrevista a aspectes professionals de la unitat de negoci que dirigeix. Com, per exemple, la situació de la mateixa o els reptes que es planteja de cara al futur. Tot, en un moment en què Barcelona s’està convertint en el hub tecnològic del sud d’Europa.

  • Com Business Unit director de Barcelona, com has viscut el desenvolupament d’aquesta unitat?

Les empreses estan vivint una etapa de molts canvis tecnològics i, seguint la nostra filosofia d’acompanyament dels nostres clients, ens hem anat adaptant a les noves metodologies que sorgeixen a l’hora de gestionar projectes per donar sempre l’assessorament que els nostres partners necessiten. D’una banda, hem ampliat el nostre catàleg de serveis IT i, gràcies a això, hem pogut començar a treballar amb clients que aporten volums de negoci molt elevats. D’altra banda, en la divisió d’enginyeria, hem aconseguit madurar en sectors com el de Automoció i Maquinària industrial aportant, no només solucions de desenvolupament, sinó Solucions Integrals amb producte propi.

  • Actualment, quina és la situació de la unitat que dirigeixes?

Venim d’una organització que en pocs anys ha experimentat un creixement exponencial. La BU de Barcelona tenia un equip molt dinàmic però petit. Entre 2017 i 2018 hem dimensionat l’equip de Managers de cara a la futura demanda de projectes i perspectives de creixement de la unitat, focalitzant-nos en sectors estratègics.

En referència al negoci, estem centrant els nostres esforços en créixer en la divisió d’IT. A més, hem començat a treballar amb grans clients que, a futur, poden diversificar molt el negoci de BETWEEN. Ara, toca eix executar els projectes amb èxit i seguir fent créixer la relació amb els nostres partners.

Entrevista Joan Ramoneda

Joan Ramoneda, Business Unit Director de Barcelona.

 

  • Què pot oferir BETWEEN al mercat tecnològic (enginyeria i IT) de Barcelona, una ciutat que s’està convertint en un Hub tecnològic?

Aportem talent i solucions a mida amb temps de resposta ràpids. La tecnologia avança a un ritme exagerat i, per això, cal tenir una capacitat d’adaptació i resposta pràcticament immediata.

La recerca de talent cada dia és més complicada i la demanda de perfils tecnològics a Barcelona és molt elevada. En aquest aspecte, ens hem centrat en oferir condicions laborals adaptades a les noves generacions que entren al mercat laboral. A tot això, cal sumar la nostra gran flexibilitat i capacitat per executar els projectes des d’altres ubicacions de BETWEEN voltant del món.

 

  • I la zona de Catalunya/Llevant en general?

Oferim equips de treball altament qualificats i preparats per poder acompanyar a tota la indústria i teixit empresarial en el desenvolupament de projectes tecnològics. És important tenir en compte que ens adaptem a la idiosincràsia industrial de la zona en la qual operem. En aquest sentit, volem enriquir l’economia de les comunitats, sempre tenint molt present el tipus de teixit industrial en el qual ens movem.

 

  • En què es diferencia BETWEEN dels altres players d’aquest mercat?

Intentem ser una empresa de proximitat per als nostres clients, guanyant-la seva confiança a través del tracte personalitzat, serveis adaptats a cada necessitat i temps de resposta molt ràpids. A més, cal sumar el fet que tenim un equip de més de 400 tècnics amb una aportació increïble en el món d’Enginyeria i IT, comptant amb el suport transversal dels nostres dos LABS (IT Solutions i Engineering LAB) amb capacitats de desenvolupament i fabricació.

 

  • Quins plans es dibuixen per la BU de Catalunya / Llevant durant el 2019?

Apostem per seguir ampliant la nostra presència a clients amb potencial, tractant de replicar models d’èxit ja implementats a la zona de Catalunya per créixer també per la zona Llevant, després d’obrir oficina a València.

D’altra banda, afrontem el gran projecte de disminuir al mínim la rotació, implementant polítiques de flexibilitat laboral i duent a terme un seguiment molt dinàmic de to dos els consultors desplaçats a través del nostre equip de Service Managers, recentment ampliat. Si aconseguim posar en pràctica tots aquests punts, la BU de Barcelona pot experimentar un bon creixement en 2019.