Hem obtingut un nou certificat de Gestió Ambiental concedit per TÜV Rheinland segons la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Aquesta nova certificació reforça el nostre compromís amb el medi ambient, sumant-se a altres reconeixements, com la certificació del sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015, recentment renovada i actualitzada.

Aquest nou certificat acredita que complim amb els requisits que estableix la Norma ISO 14001 i disposem d’un sistema de gestió ambiental que ajuda a prevenir els impactes ambientals, utilitzant els mitjans necessaris per evitar la contaminació, reduir els residus, les emissions i el consum tant d’energia com de materials.