Has sentit a parlar del Culture Fit (o cultural fit)? Si estàs pensant en canviar de feina, aquest concepte t’interessa, ja que d’ell pot dependre que tu i la teva futura empresa tingueu una relació llarga, estable i de futur. Anem a conèixer-ho!

El Culture Fit és una tendència a l’hora de reclutar talent que busca que l’empresa i el candidat comparteixin el major nombre de valors, idees i principis possibles. Lògic, no? Pensa-ho: ho fem amb els nostres amics, amb la nostra parella; podem sortir amb gent molt diferent a nosaltres, però sempre tenim certs punts en comú, interessos, objectius, perquè la relació funcioni. Per què no ha de passar el mateix en una relació professional si, pensant-ho bé, passem gairebé més temps en l’oficina que a casa?

Dit d’un altra manera, es busca que el nou treballador encaixi el màxim i més ràpid possible en la cultura de l’empresa, donant a conèixer els seus valors, missió, visió i maneres de fer. Per a això, és clar, l’empresa precisa d’una cultura corporativa ben definida i que ha de ser transmesa de manera adequada mitjançant les eines de comunicació interna. Tanmateix, és vital que tots els equips que conformen la companyia comparteixin i formin part d’aquesta cultura corporativa.

No qualsevol professional és apte en el CultureFit

Quan basem la nostra estratègia de reclutament en el Culture Fit hem de ser conscients que, a l’hora de cobrir una vacant, prenen rellevància altres aspectes a banda de l’experiència, formació o habilitats d’un candidat. De manera que no qualsevol professional amb un bon curriculum encaixarà amb les nostres vacants.

És cert que, en primera instància, l’empresa busca que la formació i habilitats s’ajustin al que està cercant. Però existeix una segona part a analitzar que serà igual d’important si volem que el futur empleat s’ajusti al màxim als valors de l’empresa i sigui afí a la seva cultura corporativa. Es tracta d’una part més personal, avaluada a través d’entrevistes personals i/o enquestes, en les quals es mesura que la filosofia i valors del futur treballador vagin el màxim d’alineats amb els de l’empresa.

Avantatges del Culture Fit

La contractació de professionals que comparteixin valors amb l’empresa crea des d’un inici una relació laboral fructífera i de futur amb un major índex de productivitat, on ambdues parts surten clarament beneficiades. A partir d’aquí, el vincle professional entre empleat i empresa és més estret, i aleshores la fugida de talent és menor i es disminueixen alguns riscos que preocupen a les empreses com el mal ambient laboral.

Les companyies que aposten pel Culture Fit fan una forta inversió en formació ja que prioritzen l’afinitat del treballador amb l’empresa per sobre de les seves habilitats. D’aquesta manera, el nou treballador sent que la companyia aposta per ell i s’incrementa la seva confiança.

Encara que a Espanya no és un concepte que estigui excessivament de moda, a nivell internacional trobem importants mitjans, com per exemple la revista Forbes, que parlen d’això com a clara mesura d’èxit. Com veus, les empreses que basen la seva estratègia de reclutament en el Culture Fit busquen el benestar dels seus empleats per mantenir l’empresa en equilibri i aconseguir millors resultats. I tu, què opines d’aquesta forma de reclutar?