Serveis Industrials

Gràcies a la contribució de la nostra Unitat de Serveis Industrials a la teva empresa, dedicaràs menys esforços, temps i recursos a l’execució dels teus projectes de Petroquímica, Farmacèutica, Química i Plantes de Procés en general. Posem tot el nostre capital humà al servei del teu projecte.

La nostra experiència en l’execució de projectes en els sectors Industrial i d’Obra Civil ens consoliden com a Enginyeria de referència a nivell nacional i internacional.

A la divisió de Serveis Industrials de BETWEEN oferim als nostres clients solucions i assessories tècniques en totes les modalitats d’Enginyeria, Conceptual, Bàsica, Detall, Estimacions d’Inversió i Legalitzacions.

Col·laborem en els projectes d’enginyeria, donant suport en la fase de disseny, amb perfils com:

Enginyers mecànics.

Especialistes en canalització.

Instrumentació i control.

Processos.

Electricitat.

HVAC.

Enginyeria Civil.

En la fase de compres, podràs comptar amb els nostres perfils:

Enginyers de compres.

Inspecció.

Activació.

Mentre que en la fase de construcció et podem proporcionar suport, entre d’altres, en:

Supervisió elèctrica, I&C, mecànica…

Administració de subcontractes.

Planificació.

Quantity surveyor.

PERFILS DISPONIBLES

Tenim perfils amb disponibilitat immediata per unir-se al teu equip.

Si el que busques és el suport d’una oficina tècnica, ja no hauràs de coordinar els diferents agents que intervenen (proveïdors, instal·ladors, organismes de control, legalitzacions administratives, etc.), doncs a BETWEEN realitzem la gestió de projecte, implementant processos de gestió per al control de disseny, aprovisionaments, construcció i posada en marxa. Tenim l’opció de realitzar paquets tancats d’Enginyeria a mida des de la nostra oficina tècnica de Serveis Industrials, oferint entre d’altres activitats:

Càlcul i disseny d’instal·lacions elèctriques.

Càlcul de flexibilitat i estrès de línies de canonades.

Càlcul i disseny d’equips estàtics.

Càlcul i disseny estructural.

Modelatge BIM.

LÍNIES DE NEGOCI

Projectes oberts

No perdis el temps innecessàriament buscant el candidat perfecte, nosaltres ho fem per tu!
Comptem amb un equip expert en la cerca, anàlisi i selecció de perfils per oferir-te el candidat que més s’adapti a les teves necessitats.
Col·laborem amb els nostres clients en l’externalització de la contractació de personal tècnic, per tal de:

Estalviar costos estructurals i convertir costos fixos en variables.

Poder respondre amb rapidesa als canvis de l’entorn.

Augmentar la capacitat de la companyia per desenvolupar activitats en les quals no està especialitzada.

Projectes tancats

Ens encarreguem de tota la gestió del teu projecte d’Enginyeria, des de la visualització, disseny, aprovisionament, construcció i/o posada en marxa.
Comptem amb un equip multidisciplinari de professionals a la teva disposició per fer tangible el projecte que hagis d’executar.
Som una Enginyeria flexible i ens adaptem a les teves necessitats i als requeriments de cada projecte. La divisió de Serveis Industrials de BETWEEN t’ofereix:

Alta velocitat de resposta i solució de problemes.

Assessoria tècnica amb personal altament qualificat i especialista en cadascuna de les àrees d’Enginyeria.

Un únic interlocutor i comunicació permanent amb el client.

Qualitat òptima en el millor temps possible.

Compromís, responsabilitat i transparència.

SERVEIS D’ENGINYERIA

CONCEPTUAL

BÀSICA

DETALL

ASSESSORIA TÈCNICA

CÀLCULS I SIMULACIONS

SECTORS

La divisió de Serveis Industrials de BETWEEN compta amb una plantilla d’enginyers i tècnics qualificats amb experiència comprovada en el desenvolupament de projectes multidisciplinaris en els següents sectors, complint la normativa espanyola i internacional en funció de la instal·lació i dels requeriments de cada client.

Energia.

Farmacèutica.

Petroli i Gas.

Infraestructura.

Química.

Alimentació i Begudes.

Construcció.

Processos Industrials.

Tractament de Residus.

Ferroviària.

ÀREES D’ENGINYERIA

L’experiència acumulada pel personal de BETWEEN ens permet participar en totes les fases dels projectes que inclouen les següents àrees d’Enginyeria:
Enginyeria Mecànica
• Disseny i càlcul d’equips en CAD 2D i 3D CAD (recipients a pressió i equips rotatius).
• Simulacions FEM/CFD.
• Sistemes HVAC.
• Experiència laboral amb estàndards de disseny i aplicabilitat legal d’equips a pressió a nivell nacional i internacional.
• Experiència en verificació de dissenys d’acord amb codis internacionals.
• Especificació i requisició d’equips.
• Avaluació tècnica dels equips inclosos en l’àmbit de la directiva d’equips a pressió (PED).
• Codis i estàndards: ASTM, ANSI, ASME, AWWA, API, etc.
Enginyeria Elèctrica
• Disseny de subestacions i línies elèctriques d’AT i MT, així com de plantes de generació.
• Disseny d’instal·lacions elèctriques tant industrials com residencials de baixa i mitja tensió.
• Càlculs de cablejat i il·luminació.
• Modelatge d’equips elèctrics.
• Disseny d’esquemes elèctrics.
• Càlculs de descàrregues atmosfèriques, motors, connexions a terra, etc.
Enginyeria d’Instrumentació i Control
• Confiabilitat de sistemes i instruments, i manteniment de sistemes de control distribuït (DCS).
• Sistemes d’aturada d’emergència (ESD).
• Disseny de sistemes d’instrumentació en plantes de procés.
• Sistemes de control i disparament per torxes, compressors, forns, calderes, turbogeneradors, etc.
• Disseny de sistemes de vibració per a equips rotatius.
• Disseny de sistemes de mesura per radiació.
• Especificació i requisició d’instruments.
Enginyeria Civil
• Càlcul i simulació d’estructures en general.
• Càlcul de fundacions estructurals.
• Càlculs geotècnics.
• Normativa i codis: tant americana com europea, com AISC, ASCE, ACI, ATC, FEMA, IBC, AASHTO, AWS, EHE, EAE i Eurocodi.
Enginyeria de Canonades i Suports
• Disseny de sistemes de canonades.
• Càlculs de flexibilitat en sistemes de canonades.
• Disseny i càlcul de suporteria.
• Llistes de materials.
• Generació i administració de models 3D.
• Generació de plànols de planta, elevacions, seccions, detalls i isomètriques.
• Disseny de conduccions i oleoductes.
• Anàlisis d’elements finits (FEA).
• Normes utilitzades: ASME, ANSI, API, etc.
Enginyeria de Processos
• Enginyeria i simulació de processos.
• Preparació de PFD (diagrames de flux de processos).
• Preparació i verificació de P&ID (diagrames de processos i instrumentació).
• Preparació de balanços de matèria i energia.
• Càlculs hidràulics.
• Suport en precomissionat, comissionat, arrencada i posada en marxa d’instal·lacions.
Enginyeria en Sistemes contra incendis
• Càlculs hidràulics.
• Disseny de sistemes d’aigua i escuma contra incendis.
• Disseny de sistemes de xarxes globals (hidrants, monitors, caixetins de mànega, etc.).
• Disseny de sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada.
• Disseny de sistemes d’extinció a base d’extintors, sistemes secs.
• Elaboració de plànols de ruta, elevacions, detalls i isomètriques.
• Especificació i requisició d’equips.

GESTIÓ DE PROJECTES

Sigui quina sigui la teva necessitat, tenim el recurs a mida.