BETWEEN Engineering Lab

Des de les nostres oficines tècniques d’enginyeria oferim serveis en funció de les necessitats de cada client i amb l’opció de projectes «clau en el pany».

Desenvolupament de projectes i Consultoria Estratègica

Solucions adaptades a cada necessitat.

QUÈ FEM?

A BETWEEN ens podem fer responsables de totes les tasques de desenvolupament relacionades amb el cicle de vida del vostre producte.

Simulació FEM i CFD.

Disseny Mecànic. Desenvolupament de productes.

Disseny Electrònic.

Utillatges especials.

Bancs d’assaigs.

Prototips i sèries curtes.

Serveis Offshore.

Voleu conèixer més detalladament els nostres Serveis d’enginyeria Back Office?

Sectors

Aeronàutic.

Automoció.

Enginyeria Civil.

Productes de consum.

Distribució.

Electrònic.

HVAC i Refrigeració.

Restauració.

Equip Industrial.

Mecanismes.

Mèdic.

Farmacèutic.

Ferroviari.

Recursos.

Transport.

Referències

ABB.

Alstom.

Ausa.

Bosch.

Comexi.

Faurecia.

Gehring.

Grifols.

Indra.

Lear Corporation.

Roca.

Ros Roca.

Telstar.

United Technologies.

Velcro.

Valeo Vistaprint.

COM HO FEM?

En un entorn centrat en l’R+D+i, amb grans canvis al llarg del projecte, amb una incertesa elevada i amb un pressupost i temps finit, l’única clau de l’èxit passa per treballar amb un equip competent, motivat i cohesionat.

El creixement del departament de l’ENGINEERING LAB es deu indiscutiblement al seu equip professional. Per això, des de la direcció del departament es planteja com a objectiu principal el desenvolupament del seu equip de feina focalitzant-se en els següents conceptes:

Formació contínua

Solament un equip altament qualificat pot fer front amb èxit als projectes més arriscats, per tant, no podem pretendre ser un referent dins del desenvolupament industrial sense comptar amb tècnics que tinguin la major formació possible. Per concretar, solament en els darrers mesos, el nostre departament ha rebut formació en llengües estrangeres (anglès i alemany), gestió d’operacions, programació electrònica, desenvolupament neumàtic, simulació (estructural i fluids) gestió d’equips, entre d’altres.

Conciliació laboral i familiar/social

A l’ENGINEERING LAB de BETWEEN entenem que per mantenir l’equip motivat i proactiu s’ha de permetre una major llibertat d’horaris que a les empreses estàndard. Proposem una flexibilització de l’horari laboral per garantir una màxima concentració i eficiència del nostre equip.

Pla de carrera

Per atraure el màxim de talent al nostre equip, es realitza a tots els nostres membres un seguiment periòdic de les seves aspiracions professionals, tot intentant compaginar els seus interessos professionals particulars, la formació destinada al membre i els objectius propis de l’empresa.

Desenvolupament concurrent

Un bon especialista no solament ha de conèixer amb profunditat el seu camp, sinó que ha de poder entendre també els problemes dels seus companys a les diferents disciplines, per això es treballa en el desenvolupament de projectes de manera concurrent, tot intervenint els principals autors que participaran al projecte des del seu començament i de manera sistemàtica.

Apoderament de l’equip

No es pot pretendre gestionar bé un equip d’experts (tots ells més experts que la directiva, al seu camp respectiu) sense deixar aconsellar i donar responsabilitats a l’equip. Per aquest motiu, les decisions que afecten el departament es plantegen sempre a l’equip de manera oberta, tot aconseguint arribar a solucions de consens que satisfacin les necessitats de cada membre del departament.

Activitats periòdiques de Team Building

La sensació de pertinença a un equip no solament es basa (tot i ser important) en paràmetres tècnics o empresarials com els esmentats als punts anteriors, també s’han de potenciar uns vincles emocionals, que en el cas del nostre departament se centren en activitats de Team Building que es programen de manera periòdica.
Al BETWEEN ENGINEERING LAB, l’equip és el primer.

Serveis d’Enginyeria Back Office

1. Simulació FEM i CFD

Quins nous mètodes pot proporcionar la simulació FEM i CFD per millorar el vostre procés de disseny?

L’augment de la potencia de càlcul dels ordinadors ha permès popularitzar els estudis de simulació FEM i CFD. Aquest fet fa que l’ús de la simulació s’hagi estès a diferents fases de desenvolupament del producte:

Simulació a les etapes inicials de disseny conceptual.
Simulació per validar el disseny de detall.
Simulació a la fase de proves de validació funcional.

Exemples d’estudis CFD

Sistema aire condicionat
Cambra combustió gas
HVAC
Cambra detector òptic de fums
Escalfador de zinc fos
Sistema d’asecat de paper
Broquet supersònic
Refrigerador de filferro d’acer en continu

Exemples càlculs FEM

Tancament posterior camió
Roda homocinètica
Estructura mòbil de grua
Dispositiu ferroviari d’aigües negres sota bastidor
Clipatge de carcassa d’una vàlvula
Junta d’estanquitat a temperatures baixes
Estructura de màquina envasadora

2. Disseny Mecànic. Desenvolupament de productes

Quins avantatges té el suport tècnic per al desenvolupament dels productes dels nostres clients?

Reducció de costos i flexibilitat dels recursos.
Desenvolupament eficient, reduint al mínim les desviacions a la planificació.
Alta capacitat tècnica com a experts.

Exemples de projectes de disseny mecànic

7è eix de robot industrial
Disseny caixa reductora per a grans sol·licitacions
Pont de direcció amb transmissió de potència
Direcció hidràulica assistida
Posicionador mirall telescopi Antártica
Braç robòtic per actuació de vials
Carro impressora amb alçada de capçal variable
Anàlisi de ruptura de transmissió per fatiga

3. Disseny Electrònic

A BETWEEN tenim una àmplia experiència en les tecnologies de control de moviment i servos a través de la nostra filial INGENIA Motion Control. Consulteu totes les nostres capacitats a www.ingeniamc.com.

També tenim una àmplia experiència en:

Desenvolupament de Software:

Enginyeria de sistemes Embedded.
Enginyeria de sistemes en temps real.
Nombrosos llenguatges de programació: C, C++, .NET, LabView…
Competència en AUTOSAR.

Desenvolupament de Hardware:

Disseny de PCB.
IDesenvolupament de llibreries CAD de PCB.
Layout de PCB.
Serveis de disseny FPGA.
Disseny complet de producte incloent el desenvolupament del hardware i firmware.
Predissenys i estudis de viabilitat.
Gestió de projectes de disseny electrònic.
Preconformitat EMC.
Consultoria i formació.

Exemples de projectes de disseny electrònic

Aplicació per a seguiment i posicionament òptic
Posicionador en 3 eixos submicromètric
Servo drive per a alta pressió
Desenvolupament servomotor

4. Utillatges especials

Necessiteu optimitzar els vostres processos de fabricació?

A Between som especialistes en solucions a mida, clau en el pany, per a projectes d’utillatges especials:
Utillatges de muntatge.
Maquinària de Precisió.
Documentación Tècnica i marcatge CE.

Exemples de projectes d’Utillatges especials

Utillatge plataforma aeronàutica
Utillatge fuselatge aeronàutic
Utillatge de calibratge automoció
Utillatge per muntar armaris elèctrics
Conjunt de premses per estació de muntatge
Utillatge de vibració per climatitzador
Utillatge de vibració per a eixugaparabrises

5. Bancs d’assaig

Necessiteu validar o provar el vostre producte?

Experiència consolidada en el disseny i construcció claus en el pany d’equips per testar.
Grans coneixements en control i mesura de tot tipus de paràmetres físics.
Com ho fem possible?
Estudi detallat en cada cas.
Ús dels millors materials i tècniques de fabricació.
Informe final i conclusions tècniques.

Exemples de projectes i Bancs d’assaig

Anàlisi de soroll en engranatges retrovisor
Assaig de portes de tren
Assaig d’equipament rodant ferroviari
Assaig de fatiga de materials composite
Assaig de fatiga dinàmica
Assaig de fiabilitat palanca de canvi
Assaig de fiabilitat palanca de fre
Assaig de soroll en palanca de canvi
Assaig de dipòsits pressuritzats
Assaig sistemes de canonades
Anàlisi dimensional politges de transició

6. Prototips i sèries curtes

Capacitats de fabricació.

Prototipatge:

Solucions industrials en àrees de mecanització, tractament i muntatge d’elements de precisió.

Sèries curtes:

Dispositius mecànics amb tecnologia mecànica, elèctrica, neumàtica i hidràulica.
Fabricació de productes relacionats amb energies renovables.

Exemples de Prototipatge i Sèries curtes

Seguidors solars d’1 i 2 eixos
Braç posicionador de provetes
Desenvolupament servomotor

7. Serveis Offshore

BETWEEN ofereix la possibilitat de realitzar serveis offshore als seus clients a través de la nostra representada SOLID Engineering Sri Lanka (Pvt) Ltd.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i ens adaptarem a les vostres necessitats amb l’enfocament que necessiteu per complir els vostres compromisos, ja sigui per volum, termini d’entrega o cost.

Oferim la possibilitat de formar un equip estable de feina que, seguint les vostres especificacions, el nostre paraigües i capacitat de lideratge, pugui aconseguir una eficiència òptima amb un cost molt competitiu.

Desenvolupament de projectes amb gran volum de feina incloent:

Realització de plans 2D a partir d’arxius 3D en diferents formats.
Conversió de plans 2D a arxius 3D.
Migració de software, conversió d’arxius d’un a un altre software.
Realització del mallat d’elements finits.