Sabeu qui gestiona la formació en BETWEEN Technology? Marta Giménez és una de les persones que fa possible que en BETWEEN Technology sempre tinguis l’oportunitat de seguir creixent. Ella s’encarrega de la formació, planificant i gestionant tots els cursos.

Porta 2 anys en BETWEEN, va començar com a becària de selecció en l’oficina de Barcelona i més tard es va incorporar al departament de RRHH intern.

En aquesta entrevista, la Marta ens explica detalladament la importància de la formació en una empresa, l’aposta de BETWEEN per la mateixa i les diferents maneres de formar-se en l’empresa.

Per què diries que és important la formació en una empresa?

La formació és el millor recurs per desenvolupar el talent dels treballadors, alhora que creix la seva motivació i capacitat de decisió sobre el seu desenvolupament professional. Si a això se li suma el fet de treballar en el sector tecnològic, la formació es converteix en un element imprescindible.

Però, BETWEEN aposta per la formació?

Sí, i les xifres ho demostren. En el que portem d’any, 168 betweeners han participat en almenys una acció formativa, això és el 48% dels empleats. De les 100 accions formatives que s’han dut a terme en 2017, un 60% han estat proposades des de BETWEEN, la qual cosa significa que no han suposat cap cost per al treballador. El 40% restant han estat sol·licituds individuals, de les quals BETWEEN ha bonificat una part o la totalitat del cost. BETWEEN vol seguir donant un gran protagonisme a les accions formatives com a valor afegit, de manera que l’objectiu dels propers anys és conèixer quins són les vostres necessitats formatives per poder cobrir-les de forma planificada.

A nivell pràctic, quan un betweener vol formar-se, què ha de fer?

Quan un betweener vol formar-se pot fer dues coses, esperar alguna proposta de BETWEEN o bé, plantejar una acció formativa. En el primer cas, ha de revisar el seu correu corporatiu, i inscriure’s quan s’obri alguna convocatòria que li resulti interessant ja que a aquests cursos poden accedir tots els betweeners. Per això, és important estar atent a les comunicacions que es van fent, ja sigui a través de l’email o de la plataforma YOU (apartat comunicacions) perquè és on donem a conèixer les formacions obertes a tots/es els/les empleats/des. En el segon cas, cal ser molt proactiu ja que la cerca de cursos i escoles és a càrrec del treballador.

Coneix a Marta Gimenes

T’agrada la nostra aposta per la formació? Si vols ser un betweener, és el teu moment.